تبلیغات
. - عناصر ریز مغذی در زراعت گندم
.

نتایج آزمایشات عناصر ریز مغذی در زراعت گندم:

میزان آهن قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد :
حد بحرانی  ppm10:
1-
آهن 5% خاکها از ppm 3 کمتر بوده و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 250 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .
2- آهن 47% خاکها بین ppm6-3 بوده که متوسط می باشد و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 200 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .
3- آهن 29% خاکها بین ppm10-6 بوده که نسبتا مناسب می باشد و
برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به100 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن نیاز داند .
4- آهن 19% خاکها بیشتر از ppm10 بوده و غنی می باشند و به
کودی نیاز ندارند .


میزان مس قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد
مشاهده کامل موضوع در ادامه مطلب


میزان آهن قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد :
حد بحرانی : ppm10
1-
آهن 5% خاکها از ppm 3 کمتر بوده و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 250 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .
2-
آهن 47% خاکها بین ppm6-3 بوده که متوسط می باشد و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 200 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .
3-
آهن 29% خاکها بین ppm10-6 بوده که نسبتا مناسب می باشد و
برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به100 کیلوگرم در هکتار سولفات
آهن نیاز داند .
4-
آهن 19% خاکها بیشتر از ppm10 بوده و غنی می باشند و به
کودی نیاز ندارند.
میزان مس قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد
حد بحرانی  ppm5/0:
1-
مس 34% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25 کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .
2-
مس 40% خاکهابین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25 کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .
3-
مس 26% خاکها بیشتر از ppm1بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .


میزان منگنز قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد
حد بحرانی  ppm6:
1-
منگنز 5% خاکها کمتر از ppm3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به40 کیلو گرم در هکتار سولفات منگنز دارند .
2- -
منگنز 32% خاکها بین ppm6-3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به20 کیلو گرم در هکتار سولفات منگنز دارند .
3- -
منگنز 63% خاکها بیشتر از ppm6 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .میزان بر قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد
حد بحرانی : ppm1
1- -
بر 29% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25 کیلو گرم در هکتار اسید بوریک دارند .
2- -
بر 63% خاکها بین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به20 کیلو گرم در هکتار اسید بوریک دارند .
3- -
بر 8% خاکها بیشتر از ppm1 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .میزان روی قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد
حد بحرانی:  ppm2/1
1- -
روی 34% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به50 کیلو گرم در هکتار سولفات روی دارند .
2- -
روی 50% خاکها بین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به40 کیلو گرم در هکتار سولفات روی دارند .
3- -
روی 16% خاکها بین ppm5/1-1 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیازبه کود ندارند .


نتایج :
-
از نظرمیزان روی قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 84% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات روی دارند .
-
از نظر میزان آهن قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 53% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات آهن دارند .
-
از نظر میزان مس قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 34% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات مس دارند .
-
از نظر میزان منگنز قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 37% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات منگنز دارند .
-
از نظر میزان بر قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 79% خاکها نیاز به مصرف کود اسید بوریک دارند .
از نظر ترتیب عناصر روی- بر-آهن در اکثر خاکها محدودیت وجود دارد و مصرف کودهای سولفات روی و اسید بوریک و سولفات آهن در هنگام کاشت ضروری می باشد .

طبقه بندی: مهندسی کشاورزی، 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اردیبهشت 1388 توسط غریبه
درباره وبلاگ

جستجو


آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسنده

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

صفحات جانبی

پیوندهای روزانه

آمار سایت