تبلیغات
. - اكولوژی علفهای هرز
.
اكولوژی علفهای هرز(كاربردهای مدیریتی)
Weed Ecology; Implications for Managementl
تالیف: استفان رادوسویچ، جودی هالت، كلودیو گرسا
ترجمه: دكتر اسكندر زند و همكاران - چاپ اول - سال 1383-  558 صفحه
معرفی کتاب، فهرست مطالب ، درباره مولف و مترجم در ادامه مطلب

مشاهده کامل موضوع در ادامه مطلب
معرفی کتاب:

کشاورزان همواره در طول تاریخ با علفهای هرز در مبارزه بوده اند و در ابن راه به پیشرفتهای قابل ملاحظه ایی دست یافته اند. بشر مبارزه با علفهای هرز را از طریق دست و استفاده از حیوانات شروع نمود و در حال حضر این راه از طرق مکانیکی و شیمیای ادامه می یابد. پیشرفتهای بدست آمده برای مبارزه با علفهای هرز همواره با پیشرفتهای بشر در بکارگیری انرژی های مختلف همراه بوده بطوریکه بشر در این مسیر ابتدا از نیروی انسانی و حیوانات اهلی استفاده نمود و به تدریج انرژیهای فسیلی را جایگزین آنها کرده است.

در حال حاضر کشاورزان چهار روش را برای مبارزه با علفهای هرز در پیش رو دارند که عبارتند از روشهای زراعی، بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی. از بین این چهار روش روش شیمیایی از همه رایج تر شده و امروزه افزایش وابستگی به علف کشها باعث بروز مشکلاتی از قبیل مقاومت علفهای هرز به علف کش ها و آلودگی آب و خاک به سموم است.

پیامدهای ناشی از استفاده روزافزون از علف کش ها محققان را به فکر یافتن روشهای جایگزین انداخته و بدنابال آنند که بدانند چگونه می توان با حداقل اثرات سوء علفهای هرز را کنترل نمود. بسیاری از محققان بر این باورند که برای پاسخ به این پرسش باید بین مبارزه با علف هرز و مدیریت علف هرز تفاوت قایل شد. مبارزه با علف هرز یعنی استفاده از روشی که بتوان به آسانی آنها را از بین برد، ولی مدیریت علفهای هرز یعنی اینکه قبول کنیم علف هرز نیز جزیی از این سیستم است؛ بر اساس این تفکر باید تلاش کنیم تا علف هرز را در سیستم طبیعی مدیریت نماییم.

اگر در مسیر مبارزه با علف هرز حرکت کنیم، به سوی گسترش بیشتر علف کش های انتخابی و تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها پیش خواهیم رفت و به دنبال روشهایی برای تداوم تک کشی خواهیم بود. روش جایگزین برای جلوگیری از مشکلات ناشی از مصرف بی رویه علف کشها روش مدیریت علف های هرز است.در این روش پایداری تولید، یعنی حرکت در جهت سود بیشتر و اثرات سوء کمتر مدنظر است و به جای مبارزه با علف هرز باید آن را مدیریت نمود. هدف شناختن ماهیت علف هرز، رسیدن به سود بلند مدت و هم جهت بودن با طبیعت است.

در روش مدیریت علف هرز حداقل با چهار چالش مواجه خواهیم بود: 1- باید اکولوژی علف هرز را بهتر بشناسیم، 2- در برنامه مدیریتی به بیش از یکسال فکر کنیم، 3- دائما در جستجوی روشها و مواد جدید باشیم و بهترین راهکارها و مواد را انتخاب کینم و 4- باید دیدگاه سیستماتیک داشته باشیم. تا کنون در جهان کتابهای وتعددی در خصوص اکولوژی علف هرز انتشار یافته است. کتاب حاضر که توسط چند تن از متخصصان برجسته اکولوژی علف هرز تألیف شده در نوع خود از کتبهای بی نظیر است. جاپ اول این کتاب قبلا با نام "اکولوژی علفهای هرز" توسط برخی از همین مترجمین در ایران ترجمه و چاپ شد و با استقبال خوبی از طرف علاقمندان به این رشته مواجه گردید. کمیاب شدن کتاب مذکور در بازار و تجدید چاپ کتاب اصلی ما بر آن داشت تا جدیدترین نسخه آنرا که علاوه بر تغییرات اساسی فصول جدیدی نیز به آن اضافه شده است را ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار دهیم. این کتاب میتواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته علفهای هرزبه عنوان منبع درسی و بری سایر دانشجویان رشته کشاورزی نیز به عنوان کمک درسی مورد استفاده قرار گیرد.


فهرست مطالب

فصل اول: علفهای هرز و علم علفهای هرز

فصل دوم: مبانی اكولوژی علفهای هرز
فصل سوم: توارث و تكامل علفهای هرز

فصل چهارم: جمعیت شناسی و پویایی علفهای هرز

فصل پنجم: روابط علفهای هرز و گیاهان زراعی

فصل ششم: جنبه های فیزیولوژیكی رقابت

فصل هفتم: انواع دیگر تداخل

فصل هشتم: روشهای و ابزارهای مدیریت علفهای هرز

فصل نهم: مصرف و كاربرد علف كشها

فصل دهم: نحوه عمل و سرنوشت علف كشها
فصل یازدهم: كنترل علف هرز از منظر اجتماعی

پس نگاشت: علف هرز چیست؟

منابع

پیوست1 و2 

درباره مولف/مترجم

دکتر اسکندر زند متولد 1364 شهرستان اراک تحصیلات عالی خود را در دانشگاه زنجان و در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات آغاز نمود و  در ادامه مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمود و در شاخه تخصصی فیزیولوژی علف کش ها و مقاومت به علف کشها از همین دانشگاه درجه دکتری گرفت. در طول تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1378 دانشجوی نمونه کشور شناخته شد و همچنین پایان نامه دکتری وی  رتیه دوم جشنواره علمی پژوهشی فردوسی را به خود اختصاص داد. برخی از کارهای اجرایی دکتر اسکندر زند در امور پژوهشی از اینقرار است:

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی زنجان، معاون موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، عضو شورای نانوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی، نایب رئیس انجمن علمی علف های هرز ایران، عضو هیئت داوران ماهنامه علمی تخصصی زیتون. از او مقالات متعددی در زمینه های علمی پژوهشی و علمی ترویجی به زبان فارسی و انگلیسی در کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه شده و یا در مجلات علمی به چاپ رسیده است و علاوه بر آن 18 کتاب زیر را  با همکاری دیگران به رشته تحریر درآورده است

1- کشاورزی از دیدگاه اکولوژی، کوچکی و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،1375

2- اصلاح گیاهان زراعی در کشاورزی پایدار، کوچکی، زند و باقری، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1376

3- تکامل، سازگاری و عملکرد گیاهان زراعی، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1377

4- پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم، کوچکی، شریفی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1378

5- فیزیولوژی گیاهی، جلد اول، کافی، لاهوتی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1379

6- فیزیولوژی گیاهی، جلد دوم، کافی، کامکار، گلدانی،شریفی و زند، نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1379

7- فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط، جلد اول، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1379

8- فتوسنتز و تولید در شرایط متغیر محیط، جلد دوم، رحیمیان مشهدی، کوچکی و زند، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1380

9- راهنمای کار با دستگاه اندازه گیری فتوسنتز، کافی، شریفی، نبوی و زند، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1380

10- حبوبات، رهیافتها و تنگناها، باقری، پارسا و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1377

11- استریگا، باغستانی و زند، نشر آموزش کشاورزی(وزارت جهادکشاورزی) 1380

12- مقاومت به علف کشها در علف های هرز، باغستانی و زند، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1381

13- علف کشها چگونه کار می کنند، صارمی و زند، انتشارات دانشگاه زنجان، 1381

14- تحلیل بر مدیریت علف های هرز و علف کش های گندم، باغستانی، شیمی و زند، دبیرخانه اولین کنگره بین المللی گندم، 1381

15- تحلیل بر مدیریت سموم علف کشها در ایران، باغستانی، شیمی، فقیه و زند، نشر آموزش کشاورزی، 1382

16- اکولوژی علف های هرز(کاربردهای مدیریتی)، زند و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1383

17-Competitive ability of hybrid and open pollination canila(Brassica napus L) with wild oat (Avena fatua L) , H. Beckie and Zand, E.

18- Response of tow canada thistle (Circsium arvense L) varieties to herbicides, H.Beckie , H. A. Loeppky, C.D Myhre and Zand, E

طبقه بندی: معرفی کتاب، 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 اردیبهشت 1388 توسط غریبه
درباره وبلاگ

جستجو


آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسنده

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

صفحات جانبی

پیوندهای روزانه

آمار سایت