تبلیغات
. - عسلک پنبه
.

مگس سفید یا عسلك پنبه
White flies Bemisia tabaci
(Hom: Aleyrodiadae)

Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی كه به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، كنجد، كنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.


مشاهده کامل موضوع در ادامه مطلبمگس سفید یا عسلك پنبه
White flies Bemisia tabaci
(Hom: Aleyrodiadae)
معرفی آفت
Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی كه به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، كنجد، كنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.
ا
زیست شناسی:
زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدی از تخم،‌ پوره تا حشره كامل می گذراند. طول دوران رشد بستگی به درجه حرارت محیط دارد. طول یك نسل در حدود 15 روز طول می كشد و ممكن است تا 15 نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات كامل این آفت قطعات دهانی خود را در بافتهای زیر برگ فرو برده و از شیره گیاهی تغذیه می كنند و بطور مستقیم و غیر مستقیم موجب زیان اقتصادی می گردند. خسارت مستقیم آنها از طریق تغذیه از شیره گیاهی و ضعف شدید بوته ها و همچنین آلوده كردن برگها و سایر اندامهای گیاهی با عسلك و رشد قارچ دوده و جلوگیری از عمل فتوسنتز می باشد و خسارت غیر مستقیم آن انتقال بیش از 19 بیماری ویروسی بر روی 50 گونه میزبان است كه توسط حشره كامل صورت می گیرد.
 
کنترل:
1-دشمنان طبیعی
الف-زنبور پارازتیوئید:
 
(Hym.: Aphelinidae)   Eretmocerus mundus
Encarsia formusa
Encarsia lutea
ب: شكارچی ها:
·  Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)
·  Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روی مگس سفید
·  Coccinella septempunctata
·  Exochomus nigripennis
·  Hippodamia Variegata
2-از بین بردن بقایای مزارع پنبه و سوزانیدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
3-دور كاشتن زراعت پنبه از جالیز یا آفتابگردان و رعایت فاصله كافی.
4-تبدیل روشهای كرتی به خطی.
5-كاشت واریته های مقاوم.
6-از بین بردن علفهای هرز.
7-در صورت امكان در اواخر فصل كاشت كود اوره به زمین ندهیم.
ج- کنترل شیمیایی:
1.       پیریمیفوس متیل(اکتلیک) EC50% و1.5لیتر
2.       آمیتراز(مایتاوک)EC20% و 3لیتر
3.       پیری پروکسی فن(آدمیرال) EC10% و0.75لیتر
4.       بوپروفزین(آپلاود)و   1.25    SC40%    لیتر

طبقه بندی: آفات گیاهان زراعی، 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 اردیبهشت 1388 توسط غریبه
درباره وبلاگ

جستجو


آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسنده

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

صفحات جانبی

پیوندهای روزانه

آمار سایت